Svømmelæreruddannelse

Du kan uddanne dig til Svømmelærer hos os. Uddannelsesplanen svarer til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Svømmelærerprøven med henblik på undervisning i folkeskolen.

Du kan tage din svømmelæreruddannelse alene eller på hold. Du kan også uddanne dig til havfrueinstruktør.

Se næste forløb her

Vi går i dybden med indlæring af svømmearterne og vandtilvænning med udgangspunkt i Svømmelærerens metodikker. Vi gennemgår svømmearterne med afsæt i diverse svømmelitteratur og videoanalyse, fejlretning, organisering af svømmeundervisningen, grundlæggende svømmepædagogiske principper m.m.

Der skal yderligere arrangeres praktikforløb og livredderprøve. Svømmelæreren kan evt. være behjælpelig med dette.

Svømmelæreruddannelse

Optagelseskrav

Du skal være rutineret svømmer og aflægge praktisk svømmeprøve, for at påbegynde svømmelæreruddannelsen hos Svømmelæreren.

  • 1000 meter fri svømning på max 30 minutter
  • 100 meter korrekt crawl
  • 100 meter korrekt brystsvømning
  • 100 meter korrekt rygcrawl
  • 25 meter korrekt butterfly
  • Der vises startspring og vendinger i relation til de enkelte svømmearter.

Der kan evt. opnås dispensation til at påbegynde uddannelsen og aflægge prøven ved afslutning af forløbet.

Solid basis eller videreuddannelse

Svømmelærereuddannelsens hos Svømmelæreren kan tages som solid basisuddannelse eller som supplement til en tidligere uddannelse. Du vil lære en anden indgangsvinkel og systematisk tilgang til svømmelærerfaget –  og få inspiration og sparring til en bedre undervisning.

Tidsforbrug

Svømmelæreruddannelsen består af 60 timer undervisningstid + 30 timers praktik + afleveringsopgave + aflæggelse af praktisk prøve. Der skal beregnes forberedelsestid.

Diplom

for at bestå svømmelærerprøven skal man:

  • have bestået den praktiske optagelsesprøve
  • deltage i undervisningen
  • dokumentere praktikforløb
  • aflevere afslutningsopgave, som sammen med observation af svømmelektion vurderes bestået / ikke bestået (med ekstern censur)

Der udstedes diplom ved bestået Svømmelærerprøve

Pris

Pris pr. studerende på hold: 12.500 + livredderprøve hos ekstern udbyder.

Litteratur

Der udleveres litteraturliste  med forslag til køb af bøger. Pensum, som er uddrag af både moderne og ældre svømmelitteratur kan dog udleveres elektronisk.

Uddannelsesplan

Uddannelsesplan kan rekvireres på info@svoemmelaereren.dk eller 25772596.

Opstart

Svømmelæreruddannelse på hold. 

Eneundervisning: Ring eller skriv om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og opstartsdato.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.